۱۰ دی ۱۳۸۹
سال نو میلادی مبارک

موسسه غیر دولتی گفتگوی ادیان  در ایران  افتخار دارد که آغاز سال 2011 میلادی را به شما تبریک بگوید.

مسیح پیامبر بزرگی بود که مثل سایر پیامبران بشریت را به صلح، مهربانی، و عدالت دعوت میکرد. متاسفانه در طول سالهای گذشته  بنام دین از خشونت و نادیده گرفتن حقوق انسان خیلی حرف زده شده است و این عامل دور شدن جهانیان از دین و خدا است. رهبران دینی وظیفه دارند که دوباره ندای صلح خواهانه انبیا را در دنیا طنین انداز کنند و اصل مشترک نیاز به معنویت را  مبنای زندگی بشری معرفی کنند. و بر اساسا تفاهم بر مشترکات دینی سال جدید را به سال دوری از خشونت و احیاء ارزشهای دینی تبدیل کنیم.

بار دیگر تبیریک ما را بپذیرید.

سید محمد علی ابطحی

موسسه گفتگوی ادیان. تهران . ایران

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.