۰۱ آبان ۱۳۹۲
سکته را رد کردم....
به مبارکی شب عید غدیر، بعد از ده روز که از آغاز عارضه مغزی ام گذشت، خدارا شکر از بیمارستان مرخص شدم. ورزش و رژیم غذایی ادامه درمانم خواهد بود. باید دنبال پا برای پیاده روی بود که به شدت تنبلم. برای خوشحالی دوستان به اطلاع می رساند که عوارضی نداشتم. همه جای بدنم صحیح و سالم. نه کج شدم و نه معوج. سُر و مُر و گنده. از برکت دعای شما.از دوستان فضای مجازی و غیر مجازی که لطف های وصف ناشدنی ابراز داشتند و از عزیزان و بزرگانی که عیادت کردند و از کادر پرستاری و پزشکی بیمارستان جم و دکتر معالجم، عبدالرضا طبسی که نجات جانم مرهون زمان شناسی و سرعت و دقت عمل ایشان بود و از همه اینها بیشتر،از خانمم و فرزندان و نزدیکانم که ۱۰روزه به شکل خستگی ناپذیری همراهم بودند تشکر میکنم.به دعای همه تان محتاجم. علی در شب عید غدیر یارتان و عیدتان مبارک.

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.