۰۵ شهريور ۱۴۰۰
هدیه ای از جنس نقد
کار هر ساله من در هفته دولت این هدیه‌ها بود. آقای اسماعیلی وزیر ارشاد را البته نمی‌شناسم. اما دوست دارم اولین هدیه را به ایشان تقدیم کنم. کاری به برنامه‌های پیشنهادی و واکنش‌های منفی که از سوی اهالی فرهنگ به همراه داشت، ندارم. شاید برای این مجلس این برنامه مصلحت بود. شاید هم برای زدن قبلی‌ها لازم بود. اما خودتان باور نکنید. نکته مهم این است که وزارت ارشاد، وزارت حمایت کننده است. خالق فرهنگ و هنر نیست. فرهنگ و هنر را هنرمندان و فرهیختگان کشور می‌آفرینند. نمی‌شود شما وزیر ارشاد باشید و با اهالی فرهنگ ارتباطتان مخدوش باشید یا بدتر رابطه نداشته باشید. بهترین راه این است که با هنرمندان و نویسندگان نامدار و اهل فکر کشور ارتباط بگیرید و حمایت کنید...من مخالف بال و پر دادن به نیروهای تازه‌کار همفکرتان نیستم. ولی تا ارتباط حمایتی با نیروهای اصلی نداشته باشید، کارتان فقط تبلیغاتی می‌ماند. نکته دیگر اینکه هم خودتان بپذیرید و هم بپذیرانید که ارشاد نمی‌تواند کل فرهنگ و هنر کشور را درست کند. سازمان‌های اصلی و بودجه‌دار دیگری غیر از ارشاد وجود دارند. حواستان باشد شما را سیبل قرار ندهند. کسب رضایت منتقدین مذهبی در سطوح مختلف پایان ندارد. مبنای مشترکی هم ندارند. وظیفه شما جلب رضایت آنان نیست. وظیفه شما قانون‌مندی است. اگر به فکر جلب رضایت این و آن رفتید، کلاهتان پس معرکه است. پدر زن رییس هم اگر باشد، آرام نمی‌گی‌گیرند. ببینید کی گفتم. هنرمندان در وضعیت خوف و رجا هستند. با رفتارتان امید بدهید. برایتان آرزوی توفیق دارم. شما وزیر شده‌اید که کتاب و موسیقی و سینما و هنرهای تجسمی و تاتر را رشد دهید. این را یادتان نرود.

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.