۰۹ مرداد ۱۳۹۶
همدلی سپاه و دولت نیاز حل مشکلات است
تصویر دیدار هفته گذشته فرماندهان سپاه پاسداران با رییس جمهور از بهترین واطمینان بخش ترین تصاویر این ایام پر اختلاف بود. امسال در انتخابات ریاست جمهوری رویارویی ها بسیار تشدید شد. یکی از کاندیداها آن قدر تند رفت که جامعه را به دو دسته ۴ در صدی و ۹۶ در صدی تقسیم کرد. مناظرات تبدیل به تریبون سیاه نمایی بی سابقه ای شد. گمان نمی کنم که از زمان ورود تلویزیون به ایران تا این انتخابات اخیر ،‌در یک گفتگویی این قدر علیه حکومت صحبت های تند نشده بود. دو طرف هرچه در چنته داشتند، آوردند. به این دلیل صف بندی جدی ایجاد شد. در یک طرف حداقل بر اساس برداشت عمومی همه امکانات برای مقابله با رییس جمهور مستقر شکل گرفته بود. بسیاری از اعضای سپاه پاسداران هم در اذهان خیلی ها به عنوان حامی رقیب آقای روحانی شناخته می شدند. اگر چه سپاه به صورت رسمی و قانونی حق دخالت در امور سیاسی را نداشتند و این توصیه موکد امام خمینی و رهبری معظم انقلاب بود، اما به هر دلیل این ذهنیت در بسیاری از جامعه رفته بود که سپاه با دکتر روحانی و دولت او نمی تواند رابطه خوبی داشته باشد. در مقابل سخنانی از سوی دکتر روحانی مطرح شد که بر این تفکر که سپاه با دولت و و رییس جمهور تقابل دارد بیشتر قوت گرفت. یک بار روحانی اقتصاد با تفنگ را مطرح کرد که کاملا معلوم بود مخاطبش سپاه پاسداران بود. در اوج این اختلافات رسانه ای و اینکه دکتر روحانی در مناظره هایش سپاه را عامل تنش زایی در روابط خارجی می دانست . این نکته می توانست خارجی های مخالف ایران و شاهک های منطقه را حساس کند. به این گمان که می توانند با بازی در سرزمین اختلاف سپاه و دولت به ایران هم طمع کنند. این اختلاف هم به قدرت سپاه آسیب می زد و هم دولت را در فعالیت های بین المللی دچار مشکل می کرد و به ترامپ چی های دنیا اجازه می داد که فشار را علیه ایران بیشتر کند.ومردم قربانی این اختلافات می شدند. گروههایی هم بودند که در این میانه بی توجه به مصالح عالیه کشور به این اختلافات دامن می زدند. بیشتر از اینکه به دشمنان خارجی بپردازند به دولت و یا سپاه می پرداختند. مردم بعد انتخابات از ادامه دعواهای انتخاباتی استقبال نمی کردند. جامعه به آرامش احتیاج دارد. صدها مشکل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی پیش روی دولت است. اگر همه دستگاه ها باهم یکدل باشند ،شاید بتوانند مشکلات کشور را حل کنند. سپاه پشتوانه عزت و امنیت کشور است. نیروهای مسلح در همه دنیا چنین نقشی دارند. با امنیتی که به حمدالله در ایران هست نقش نیروهای سپاه وحمایت مردم از آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت نمی تواند خودش را از این پشتوانه سنگین ملی بی نیاز ببیند. رویارویی سپاه با سیستم اجرایی هم به ملت آسیب می رساند و امنیت و اقتدار کشور را آسیب پذیر می کند. دو طرف باید این دیدار را پایان تلاش خناسانی کنند که سربلندی ایران را نمی خواهند. دولت و رییس جمهور و سپاه باید به شدت مراقبت کنند تا این روابط شیرین مستمر باشد. نعوذ بالله من شر الوسواس الخناس

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.