۲۰ خرداد ۱۳۹۷
ورزش پاک توهم است
جایزه اسکار بهترین فیلم مستند ۲۰۱۸ به فیلم ایکا روس - ICARUS - رسید. فیلمی مستند در یکی از بازیهای کثیف سیاسی در حوزه ورزش است. موضوع فیلم دوپینگ سازمان یافته دولتی است که در روسیه اتفاق افتاده است. چند بار مجبور میشوی وسط فیلم پاوز را بزنی و بگی لعنت به سیاست و بعد بقیه اش را ببینی. یک دوچرخه سواربا یک چت معمولی برای داروی انرژی زا از مسئول فنی دوپینگ روسیه کمک می خواهد. به همین بهانه پنجره ای باز می شود به سیستم دوپینگ سازمان یافته روسیه و راههای پیچیده تقلب در آزمایش ها - در مورد تیم ها و نه افراد- که به یک رسوایی جهانی کشیده می شود. این فیلم خیلی از امیدها، تشویق ها و هیجانات مردمی راکه برای قهرمانان و یا تیمشان نثار کرده اند تباه می کند. ورزش بدون سیاست شعار قشنگی است. اما مهمترین بخش سیاست وبد تر از آن بخشهای امنیتی مثل کل سیسستم امنیتی روسیه که در این فیلم درگیر شده است ورزش را رها نمی کنند. ورزش پاک نادر الوجود شده است. می خواهند پیچیده ترین راههای دوپینگ جمعی - نه دوپینگ شخصیِ یک یا دونفر ـ را انجام دهند.مردم مطالبه گر ازسیاستمداران بیشتر مخاطب این فیلمند تا ورزش دوستان . این فیلم مستند سرو صدا کرد اما اثر نکرد. فیلم انگلیسی است و برایان فوگل کارگردان آن است ومحصول سال ۲۰۱۷ است.

۱۰ خرداد ۱۳۹۷
معنویت دل
می گویند عالمی اهل دقت و وسواس بر سر حوض مسجدی نشسته بود تا وضو بسازد. با دقت تمام لای انگشت ها را آب می رساند.پنج دقیقه ای گذشته بود و هنوز به شستن دست راست مشغول بود. دعاهای مستحب را هم در لابلای وضو می خواند. دراثنای وضوی عالم بزرگ، جوانی از راه رسید . همانجا با سرعت آستین را بالا زد و کمتر از زمانی که عالم وقت برای شستشوی دست چپ گذاشته بود، وضو گرفت و به داخل مسجد رفت و هنوز شیخ کاملا از کنار حوض بلند نشده بودبرگشت و به طرف در مسجد رفت. شیخ او را صدا زد. گفت با این عجله و سرعت چطور وضو گرفتی و نماز به جا آوردی. به احتمال قوی نه وضویت کامل بود ونه نمازت مقبول. جوانک بی اعتنا به سمت در مسجد رفت. گفت من وضو ساختم و نمازی با سرعت خواندم که فقط به خدایم بگویم قبولت دارم و در برابر تو عصیانگر نیستم. و جزو بندگان تو ام. همین من را کافی است. خدایی هم که من میشناسم همین عدم عصیانگری را از بنده اش خواسته است. جواب و عکس العمل آن عالم متقی را نمی دانم. شاید افسوس خورده باشد به این همه معنویت ساده . شاید هم جوانک را از دایره نمازگزاران و دینداران بیرون دانسته باشد.تفسیری که شاهدیم خیلی ها از دین و خدا دارند.  نظر آنان مهم نیست. این  اتفاق داستان هم باشد عارفانه ترین گفتگو است. کسانی می  توانند و خوشا به حالشان که وضو ونماز و عبادات را با همه مستحبات بخوانند. اما جامعه امروز ما مثل همان جوانک است. عاصی شماردن جامعه در برابر خدا بزرگتیرن گناه است. اگر با نگاه آن جوانک مردم را ببینیم، جامعه ما و بسیاری از مردم دنیا در برابر ذات قدرتمندی که به او پناه می برند، عصیانگر نیستند. دوستش دارند. آنهایی که در متر و اندازه شان بر این باورند که خدا آن قدر سخت گیر است که همه گناهکاران را خارج از حیطه دینداران ببیند، بدترین عامل رواج عصیانگری علیه دین و خدا هستند.  در متر خدای مهربان، مهم این است که عصیانگر علیه خدا نباشیم و دل هامان خدا را ببیند.   

۱۰ خرداد ۱۳۹۷
خطر فیلتر شکن بیشتر از تلگرام است
امنیت در سایه فرهنگ شکل می گیرد.فرهنگ هم در ذیل کشوری امن می تواند رشد کند.هرکدام فدای دیگری شوند، هر دو  آسیب می بینند.  اما به دلیل  اینکه مسئولان امنیتی توانایی وقدرت قهریه در اختیار دارند ، و در بسیاری  ازموارد اعتقاد به این توازن ندارند، معمولا فرهنگ قربانی می شود و در نتیجه آن امنیت هم آسیب می بیند. در قربانی شدن فرهنگ و بی توجهی به آن نا خواسته مشکلات امنیتی شدیدی بر جامعه بار می شود. نمونه اش را در همین ماجرای فیلترینگ ها ببینید. گزارش های رسمی میگوید که بعد از فیلتر شدن تلگرام ریزش اساسی در افراد و اعضایش صورت نگرفته است. تنها اتفاقی که در این میان افتاده است، دسترسی پیدا کردن میلیونها ایرانی به فیلتر شکن بوده است. این فیلتر شکن ها برای دسترسی به تلگرامی است که تا به حال کار عادی خودش را می کرد و مخاطبانش کارهای فرهنگی، تجاری، صنفی، وحتی ارتباطات محدود شخصی انجام می دادند. طبعا در صدی از این ارتباطات می تواند مشکلات سیاسی و فرهنگی و اخلاقی داشته باشد. اما وقتی برای کنترل همین ارتباطات نگاه امنیتی وارد می شود، و به دلایل عمدتا سیاسی و مراقبت های امنیتی فیلتر می شود، مردم به فیلترینگ رو می آورند. نگرانی اصلی فرهنگی و اخلاقی من بسته شدن تلگرام نیست. نگرانی ای که همه دلسوزان فرهنگ و اخلاق و دین را آزار می دهد فیلترینگی است که به دلیل دیده نشدن تلگرام صورت گرفته اما به در یک کار مقبول اجتماعی و غیر قابل جلوگیری میلیونها نسل جوان دارای فیلترینگی شده اند که فقط به تلگرام سر نمی زنند. به راحتی اگر بر صفحه کیبورد تلفن و یا لپ تاپ خود هر سایت ضد اخلاقی، ضد دینی، مروجان خشونت، را کلیک کنند، به راحتی می توانندبه آن دسترسی یابند. اینجاست که فرهنگ قربانی سیاست می شود. این جامعه پر فیلتر شکن که جزيی از امکانات همه تلفن ها و لپ تاپ ها شده است، حتما از لحاظ امنیتی و اخلاقی و دینی آسیب بیشتری می خورند و آسیب بیشتری هم می توانند بزنند. فراگیری فیلتر شکن- بنا به حجم گسترده ای  که آمار رسمی ومسئولان رسمی میگویند - از نظر اخلاقی وسیاسی و امنیتی خطر های جبران ناپذیر تر و جدی تری از دسترسی عادی به شبکه های اجتماعی دارد.  

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.