۰۱ خرداد ۱۳۸۵
آزادی خرمشهر و افتخارات ملی در خاطره نویسی های جنگ

 

روزهای آزادی خرمشهر، از شیرین ترین لحظات تاریخی ملت ماست. امسال در ایام نمایشگاه به ناشری برخورد کردم که روزنوشت بعضی از بر و بچه های جنگ را به عنوان خاطره منتشر کرده است. غروب جمعه ای بود که داشتم این مجموعه را تورق می کردم. احساس کردم که آن روزهاست. همان روحیه ها، از خود گذشتگی ها، ادبیات همدلانه و متفاوت با آنچه امروز هست. شاید برای نسل های بعدی که جنگ را درک نکرده اند آن خاطرات مثل خاطرات هر جنگ دیگری باشد اما نسل هم سن ما که آن روزها را با همه ی وجودمان درک کرده ایم و خوشحالیم که به هر حال علی رغم سنگین ترین حمله ی تاریخی به ایران، بر عکس همه ی حملات گذشته یک وجب از خاک ایران جدا نشد، یاد آن روزها بخشی از زندگی ماست و بخشی از افتخارات ما، با هر گرایشی که این روزها داشته باشیم.

وقتی غربت تنهایی را که در سنگرها می خواندم و گزارش روز به روز آمادگی برای عملیات، احساس کردم دو گروه امروز برای هم نسلان ما آفت آزار دهنده ای هستند؛ یکی آنان که سعی می کنند آن روزها را از حافظه ی خود پاک کنند، و یکی هم کسانی که اصلا آن روزها یا متولد نشده بودند و یا درگیر جنگ نبودند و امروز برای اهداف دنیوی و سیاسی با آن روزها تجارت می کنند.

به عقیده ی من آدم با هویت کسی است که در برابر این تجارت های سیاسی بایستد ولی همچنان به یاد آن روزهای سخت نیز باشد و به آن افتخار کند.

دست آنهایی که هم که به ادبیات دوران جنگ تحمیلی می پردازند و آن را تدوین می کنند درد نکند که رسالت تاریخی بزرگی را انجام می دهند.

 

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.