۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷
دختر 7 شوهره و اداره ی دنیا

 

داشتم سایت گردی می کردم. سر و کارم افتاد به خواندن دستنوشته های یک کارمند سازمان ملل در سایت انتخاب که نوشته بود، بعضی از افغان ها برای اینکه بتوانند در ایران زندگی کنند و اقامت بگیرند باید زن شرعی و عقدی ایرانی داشته باشند. آدم های فقیر ایرانی دخترانشان را به این افغانی ها می فروشند. به روایت این کارمند سازمان ملل یک دختر 19 ساله ایرانی ساکن مشهد به فردی به نام غلام سخی فروخته شده بود، اما چون پولی را که باید به پدر دختر می داده، نداشته، 6 نفر دیگر را هم سهیم کرده و این دختر 19 ساله 7 شوهره شده است. این دختر از شدت ناراحتی به خانه پدرش می رود و پدرش او را طرد می کند که پول غلام سخی را ندارم که پس بدهم. خیلی دردآور بود. حتماً مسئولان هم آن را می خوانند و لابد اعتقاد دارند که آنها قبل از هر چیز مسئول وضع معیشتی مردم ایران هستند و نجات آنان از فقر مسئولیت اصلی آنان است نه اداره ی دنیا.

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.