۰۱ فروردين ۱۳۸۴
نوروز

 

نسیم عنبر شمیم بهار از فر فرودین مژده­ی رنگین آورد، بقیت السیف بهمن و شتا، گرسنه و ناشتا، روی به هزیمت نهاد، توران زمین چمن به ترکتازی جنود قوای نامیه به تصرف قزلباش گل در آمد، غارتگران صحن چمن و یغماییان دارالملک گلشن سر به پوستین کشیدند، ترکان تنگ چشم شکوفه فوج فوج و صحرانشینان ریاحین دسته دسته فرمانبری سلطان بهار اختیار کردند، ترکمانان کلاغ پیسه، مانند بادریسه، به فراز دشت قبچاق، حاضر یراق گشتند، بردالعجوز دی رد العجز علی الصدر کرده به آنجا تاخت که عرب نیزه را انداخت، چاووشان چکاوک و هزار در راسته بازار باغ و گلزار، با آواز بلند صدای خوشباش در انداختند که: همگانیم زایران صفا/ هر که ز اهل صفاست خوش باشد.

 

از کتاب حاجی بابای اصفهانی

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.