۲۸ اسفند ۱۳۸۳
سایت های کاندیداهای ریاست جمهوری

 

من نمی دانم انتخابات آینده­ی ریاست جمهوری چگونه و در چه فضایی برگزار می شود و چه کسانی کاندیدا باقی خواهند ماند و چقدر مردم از انتخابات استقبال می کنند و دوباره به پای صندوق ها ی رأی می روند. اما در این میانه به عنوان یک وبلاگ نویس و نه هیچ چیز دیگر، از اینکه تقریباً همه­ی کسانی که قصد تصاحب صندلی ریاست جمهوری را کرده­اند، از اولین اقدامات­شان روی آوردن به دنیای اینترنت بوده و سایت برای خود زده اند خیلی خوشحالم. شاید به این بهانه فرصتی باشد که آنان به دنیای نخبگان جوان کشور در عرصه­ی اینترنت سر بزنند و نیازهای واقعی نسل جوان را درک کنند. حداقل این­که دیگر سایت و اینترنت دنیای بدی تلقی نشود و شمشیرها که برای اهالی اینترنت از غلاف بیرون آمده بود، کمی تا قسمتی هم که شده به غلاف برود.

حداقل فایده­ی انتخابات آینده ریاست جمهوری به رسمیت شناخته شدن سایت و وبلاگ است.

در میان کاندیداها آقای کروبی در سایتش یک قسمت وب نوشت هم گذاشته است. بی­آنکه حق رایت به من بدهد. آخر ناسلامتی وب نوشت اسم سایت من است.

                                                              *****

قسمت پرسش و پاسخ تا بعد از سیزده تعطیله! باشه؟

4نقاب
سال 833
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.