۲۱ بهمن ۱۳۸۲
25 سال از 22 بهمن گذشت!

 

22 بهمن است و بيست و پنجمين سالگرد آن. يک ربع قرن پيش در چنين روزي، وقتي مردم راديو را باز کردند، شنيدند که مي گويد، اين صداي انقلاب راستين مردم ايران است. باورش سخت بود. همه يکديگر را در آغوش کشيدند، پايان دوران استبداد و دوران دوستي و مهرباني و يگانگي و دين مداري. استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي شعار فراگير جامعه ايران بود. رهبر همه اينها هم فردي از سلاله پاکان بود بنام امام خميني.

استقلال را مي گفتند چون همه سرنوشت کشور در اختيار بيگانگان و بخصوص آمريکا بود.

آزادي را مي گفتند چون استبداد و خودکامگي براي آنها ارزشي باقي نگذاشته بود.

و جمهوري را مي گفتند چون مردم مي خواستند حضور داشته باشند. در جمهوريت است که نقش آفرين اصلي مردم هستند. انتخاب مي کنند، رأيشان اثر بخش است! و مي توانند جامعه را بر اساس خواست و اراده خود اداره کنند!!

اسلامي را هم به اين جمهوريت اضافه کردند چون مسلمان بودند. سالها بود که اسلام و دين آنها تحقير شده بود. آنچنان موج ضد اسلامي در ايران قبل از انقلاب بالا گرفته بود که مردم نگران شدند که اگر اسلامي را به جمهوري اضافه نکنند، دين، تاريخ و سنت آنها از آنها جدا شود. اين چنين بود که 22 بهمن پيروز شد.

25 سال پر التهاب گذشت. فراز و نشيب هاب فراواني را پشت سر گذاشتيم. اما هنوز آن شعار ها تحقق کامل نيافته است. از همه نگران کننده تر براي ما نسل انقلاب، آسيب ديدن جمهوريت نظام است که اسلاميت آنرا هم نابود مي کند. ولي آنچه که شک در آن نيست اين است که آن مقطع و آن رهبر بزرگ در تاريخ ايران پايدار ماندند.

4يا علي مدد
تئوری جمهوری اسلامي در تقابل با امارت ملاعمر3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.