۱۶ خرداد ۱۳۸۴
رسانه هاي محلي

 

وقتي مدير راديو بودم يکي از بحث­ها اين بود که بايد به رسانه­هاي محلي اهميت بيشتري داد. زيرا وقتي مردم يک استان قبل از شنيدن اخبار نام استان خود را بشنوند و مثلاً ببينند راديو مي­گويد ساعت ۱۴ اينجا اردبيل، مشهد، شيراز، خرم آباد ... است، صداي جمهوري اسلامي ايران، احساس نزديکي با رسانه مي­کنند و تأثيرگذاري بيشتردارد.

در نمايشگاه مطبوعات امسال هم ديدم يک بخش مفصلي به مطبوعات استاني اختصاص دارد. خيلي از استان­ها روزنامه دارند بعضي از آن­ها دو روز يک بار. متأسفانه مثل همه چيز رسم است که توجه­ها به رسانه­هاي پايتخت معطوف است. در حالي که رسانه­هاي استاني تأثيرگذاري بيشتر دارند.

رسانه­هاي محلي هم اگر فقط به جاي توجه به مسائل منطقه­اي، نيازهاي سياسي، اقتصادي، ملي خوانندگان خود را پاسخ دهند که نوعاً چنين مي­کنند، مي­توانند تأثيرگذارترين حلقه­ي ارتباطي مناطق با جهان خود باشند.

بنا به اطلاعي که من دارم هم اکنون۷۰۰ نشريه در استان­ها با توزيع استاني انتشار مي­يابند يعني بخش جدي ارتباطات رسانه­اي در داخل استان­ها تهيه و به اطلاع مردم مي­رسد.

اي کاش مسؤلان، روشن­فکران و کساني که با رسانه­هاي ملي به راحتي مصاحبه مي­کنند نقش رسانه­هاي منطقه­اي را مي­فهميدند و به همان راحتي رسانه­هاي محلي را هم به رسميت مي­شناختند.

به دست اندرکاران رسانه­هاي محلي نيز خدا قوت مي­گويم و اميدوارم در غربت ديوارهاي تنگ مناطق مأيوس نشوند و قدر و اهميت کار بزرگ خود را بدانند. به اين نکته هم بايد توجه کرد که به همان اندازه که در استان­ها سطح نگاه مسؤلان سياسي و فکري و پايگاه­هاي قدرت بسته تر از مرکز است، صاحبان رسانه­ها هم سختي­هاي بيشتري متحمل مي­شوند.

4جبهه دموكراسي و حقوق بشر معين
کانديداها و رابطه با آمريکا3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.