۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۳
جشن ايلانوت يهودي ها (1)

 

در روز يکشنبه 19 بهمن ماه گذشته به دعوت کنيسه يوسف آباد تهران و جامعه کليميان ايران به همراه آقاي خاتمي در مراسم کنيسه يوسف آباد شرکت کرديم.

با توجه به اينکه جامعه مربوط به يهودي ها بود، خيلي مورد استقبال قرار گرفته بود.

 

 

مراسم مربوط به جشن ايلانوت بود. اين جشن که هرساله در 15 شواط  برگزار مي شود، جشن تقديس و بزرگداشت درختان و گياهان در دين يهود است. بر اساس رسمي که فهميدم آن شب يهوديان ميوه مي خورند. زيتون، خرما، انگور، انار، انجير و جو گندم ميوه هايي بودند که در آنجا بود. خاخام بزرگ بر آنها دعا مي خواند.

دختر خانم پر احساسي بنام النا لاویان متني نوشته بود که واقعاً همه را به حيرت آورد، با آقاي خاتمي در وسط سخنان اين خانم مرتب در مورد قوت متن او که براي سبزي و محيط زيست نوشته بود، صحبت مي کرديم.

 

 

آن شب تا نشستيم موبايلم را در آوردم تا دور از انظار عکس بگيرم. از بد حادثه ديدم باطري تلفنم تمام شده است. در بين عکاسان حسن سربخشيان را ديدم، با اشاره از او خواستم براي وب نوشت من هم با دوربين ديجيتالش عکس بگيرد و برايم ميل کند. لطف کرد و گرفت ولي خيلي طول داد تا برايم بفرستد. شايد کمي کلاس گذاشته بود، نمي دانم!

مراسم پر احساساتي بود. فردا از جلسه مي نويسم.

4وزیر مخابرات و تعطیلی ICP ها
جشن ايلانوت يهودي ها (2)3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.