۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۳
چگونه شيعه در عراق قرباني مي شود

 

طبعاً حادثه آسيب ديدن گنبد زرين امام علي، دل هر شيعه اي را مي آزارد. شيعيان اين را هتک حرمت مي دانند و اهانت.

در طول تاريخ هم هميشه اينگونه بوده است که اهانت به قبور امامان عکس العمل شيعيان را برانگيخته است. واقعاً جاي تسليت دارد.

******

آمريکايي ها هم بايد شرايطي به وجود آورند تا در اسرع وقت مردم عراق سرنوشت خود را به دست گيرند.

*****

اما مطلبي که مي خواستم امروز بنويسم را ديدم يکي از سران انصار حزب الله گفته است. خوب الحمدلله يک حرف مشترکي پيدا کرديم، و آن اينکه: ما که حرمت قبور امامان را مي خواهيم، در برابر دشمني مثل آمريکا، چرا بايد مقتدي صدر نجف و کربلا را پايگاه خود قرار دهد؟ مگر با آمريکا نمي شود در بصره و بيابانهاي بيرون نجف و کربلا جنگيد تا آمريکايي ها به اين بهانه قبر امام علي و امام حسين را هدف قرار ندهند؟

آيا جهان شيعه به مقتدي صدر که باعث مي شود آمريکا را بر عليه شيعه بشوراند و بهانه پيدا کنند که قبور ائمه اطهار مورد اهانت قرار گيرد نمايندگي داده است؟

******

ديروز در قم خدمت يکي از مراجع تقليد بودم. مي گفت گزارشهايي اين روزها از نجف داشته ام که گنبد حضرت امير از طرفي که افرادي بنام جيش المهدي هستند و درست از پشت جايي که آمريکا هستند، تيرخورده است.

سايت بازتاب را هم ديدم که حسابي علامت گذاري کرده است که چگونه گنبد از جهتي که آمريکايي ها نبوده اند هدف قرار گرفته است.

******

اينها طرفداري از آمريکا نيست. اينها را نوشته ام که معلوم شود چگونه جرياني به نام مقابله با آمريکا بهترين خدمت را به آنان مي کند و قدرت و قوت شيعه را قرباني و حرمت مقابر امامان را نابود.

4تصادف و sms
قسم به خدا يا حضرت عباس3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.