۰۸ دی ۱۳۸۳
وب نوشت کتاب شد

 

يادداشتهاي 6 ماهه اول وب نوشت، کتاب شد. وقتي که انتشارات چالش پيشنهاد آن را داد، کمي ترديد داشتم. فکر مي کردم دنياي تنهايي ها و آرامش سايت را نبايد به جامعه مکتوب کشاند. ولي بعد فکر کردم که چه اشکالي دارد که ديگران هم بخوانند. اسم آن را هم نمي دانستم چي بگذارم. آخر به ذهنم رسيد که نام براي دلم، مفهوم آنکه نوشته هاي اين کتاب غير از شخصيت سياسي و حقوقي من هست را مي تواند تداعي نمايد. دل هم که آزاد است و اجازه نمي گيرد.

اگرچه کتاب، تاريخ نيست و بيشتر کشکولي است متنوع از همه نوع حرف و گفتگو و خاطره ولي به نوعي مي توان رد پاي مسائل سياسي آذرماه 82 تا خرداد 83 را در آن پيدا کرد، به خصوص روزهاي انتخابات مجلس هفتم. کيفيت انتشار عکسها خيلي خوب نيست که ناشر قول جبران آن را داده است. اگرچه عکس دوربين هم کيفيت خيلي خوبي ندارد.

انتشارات چالش گفته است که اگر کسي کتاب را مي خواهد با تلفن 6414610 تماس بگيرد تا برايش بفرستند. از کتابفروشي ها بخريدش تا ما هم پز بدهيم که کتابمان پرفروشه!

از همه دوستان که در کار نشر اين کتاب کمک کردند، تشکر مي کنم.

بزودي 6 ماهه دوم هم منتشر مي شود.

 

4سه ساعت ديدار هيات نظارت بر قانون اساسي با وبلاگنويسان زنداني غير پشيمان
باز هم اومدیم3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.