۱۷ مرداد ۱۴۰۱
در کناره‌ی محرم (۱۰)
تقارن روز خبرنگار و شروع کار کاروان خبررسانی اسرا

تقارن عجیبی است امسال.
از عصر عاشورا که رسالت رسانه‌ای زینب آغاز می‌شود، روز خبرنگار هم به تقویم ایران آغاز شده است.
شهید صارمی،‌ خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و جمعی از نیروهای ایرانی جزو اولین کشتارهای اندیشه پلید طالبانی شدند.
به این مناسبت این روز، روز خبرنگار در تقویم ایرانی نام گرفت.
اقتدا به کاروان اسرا.
بعد از این‌که در ظهر عاشورا، امام حسین به شهادت رسید بخش خبر رسانی کربلا آغاز شد.
و چه دیوانه بودند اصحاب یزید که گمان می‌کردند موفقیت کشته شدن امام حسین را باید به رخ جامعه اسلامی بکشند اما با این کار تمام امکانات رسانه‌ای را به آن‌ها بخشیدند.
کوفه که سال‌ها زیر حکومت عدالتخواه علی بود، یک مرتبه با فرزندان علی در هیئت اسارت روبرو شدند. نمی‌توانستند باور کنند که جای علی کسی نشسته با این همه رذالت.
رسانه زینب و کاروان اسرا همه تلاش‌های یزید را بر هم ریخت. یزید بی خود تصور کرد که می‌تواند بر کوفه فائق‌آید. نقش رسانه‌ای زینب را یزید هم مثل همه دیکتاتورها نادیده گرفته بود.
این کاروان خبررسانی به دست خود اعوان یزید از کوفه در عراق تا شام در سوریه بیانیه مجسم شدند تا نگذارند صدای حسین در کربلا بماند.
هرچه رسانه این کاروان زیادتر می‌شد، یزید بیشتر به گوشه رانده می شد.
در مرکز حکومت که نمی‌دانستند علی و عدالتی هم وجود دارد، کاروان تبلیغاتی کربلا وارد شدند. شهر را به هم ریختند.
تبلیغات یزید را خنثی کردند.
یزید، اینها نیروهای شورشی بودند؟ علیه کی؟ علیه دین پدر بزرگشان؟
در مجلس یزید امام سجاد سخنرانی کرد. ولوله شد. قصد صیانت از مردم کردند. از اذان به عنوان پارازیت استفاده کردند. وسط سخنرانی امام اذان گفتند. امام ساکت نشست. تا گفت اشهد ان محمداً رسول الله. هی زد. گفت ساکت.
بعد رو کرد به مردم گفت یزید، این محمد جد تو است یا من؟
چه استفاده ظریفی از فضای تبلیغاتی کرد.
نگذاشت اسلامی که در تاریخ می‌ماند فقط اسلام یزیدی باشد.
این رسالت را خبرنگاران خوب می‌شناسند. استفاده از فرصت‌ها برای افشای کجی‌ها.
خسته نباشید خبرنگاران ایرانی. مرغان عروسی و عزا که هر مسئولی اشتباه می‌کند، هر مدیری تفکر غلط دارد. هر تریبونی حرف بی‌ربط می‌زند و شما آن را منتشر می‌کنید، وقتی می‌بینید این حرف ناصواب بوده، شیطنت خبرنگار نامیده می‌شود.
دوران خبررسانی کاروان اسرا سخت‌تر از نیم روز عاشورا بود. شما هم اقتدا به زینب و امام سجاد دارید که واقعیت را به سختی، حتی اگر نه برای عصر فعلی، برای آیندگان روایت می کنید..

4در کناره‌ی محرم (۹)
3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.