۱۳ فروردين ۱۴۰۱
خاطرات دوران اصلاحات (۷)
جمعه ۱۱/ مهر / ۷۶
آقای حجازی‌ از بیت‌ رهبری‌ تلفن‌‌زد که آقا موافق‌ دیدار با كرباسچی‌ هستند، اما زمان‌ آن‌ مشخص‌ نیست‌. نشانۀ‌ خوبی‌ نیست‌. سرمدی‌ هم‌ طرحش‌ را نزد رهبری‌ برده‌، قرار شده‌ آقای‌ خامنه‌ای‌ با رئیس‌جمهور در این‌ زمینه‌ صحبت‌ كند.

شنبه ۱۲/مهر/۷۶
آقای‌ خاتمی‌ خبرداد رهبری‌ با طرح‌ وزارت‌ امورخارجه‌ دربارۀ نحوۀ بازگشت‌ سفرای‌ كشورهای‌ اروپایی‌ موافق‌ نیست‌.
بروجردی‌، معاون‌ وزیر سابق‌ امورخارجه‌ و نمایندۀ وزیر خارجه‌ در امور افغانستان‌،ابراز تمایل‌ كرد از مسائل‌ افغانستان‌ به‌ رئیس‌جمهور گزارش‌‌ بدهد. او ابتدا به‌ رهبری‌ گزارش‌‌ می‌دهد بعد به‌ رئیس‌جمهور. این شیوه‌ غیراصولی‌ است‌.
خاتمی‌ و هاشمی‌ درباره‌ كرباسچی‌ با هم‌ گفت‌وگو كرده‌اند که … و آقای‌‌ خاتمی‌ هم فعلاً قصد ندارد در ماجرا دخالت‌‌ علنی‌ كند.پرونده‌ كرباسچی‌ خیلی‌ وقت‌ دولت‌ را گرفته‌ است‌ با این‌که مساله دولت ما نیست. هاشمی و کارگزاران می‌خواهند بار را بدون دخالت هاشمی به دوش آقای خاتمی بیندازند. رازینی‌ هم‌ تماس‌ گرفت‌ كه‌...
جعفری‌ ملک، مدیر كل‌ حراست‌ نهاد ریاست‌‌ جمهوری‌، از قول‌ مهندس‌ موسوی‌ نقل‌ می‌كرد نباید حراست‌ ریاست‌‌جمهوری‌ متشكل‌ از وزارت‌ اطلاعات‌ باشد. ظاهراً در این‌ زمینه‌ تلاش‌هایی‌ هم‌ صورت‌ گرفته، اما اطلاعات‌ قبول‌ نكرده‌‌است‌. اطلاعاتی‌ها از داخل‌ نهاد منبع‌ می‌گیرند.
این‌ روزها در جست‌وجوی‌ مشاوری‌ مناسب‌ برای‌ رئیس‌جمهور در امور زنان‌ هستیم‌.

یک‌شنبه ۱۳/مهر/۷۶
امروز از جلوی مجلس ۱۲۰۰ شهید تشییع می‌شود. قرار است رهبری هم شرکت کنند.آقای خاتمی مشغول نوشتن چیزی بود و در این مواقع هم بداخلاق است و هم از سرک‌کشیدن توی اتاقش ناراحت می‌شود. از مجلس و دفتر رهبری هم مرتب تماس می‌گرفتند که دیر‌شده و چون رهبری باید آخرین فردی باشند که به جمع اضافه می‌شوند، خودمان را برسانیم. دل به‌دریا زدم و رفتم آقای خاتمی را راه بیندازم. از ناراحتی خودکارش را پرت کرد و بلندشد. وقتی رسیدیم بعد از چند دقیقه رهبری هم آمدند. شوشتری‌ و هادی مروی‌ نمایندگان رییس جمهور در مساله شهرداری با یزدی‌ ملاقات‌ كرده‌اند. در این‌ دیدار، یزدی رییس قوه قضاییه ‌ دربارۀ‌ پروندۀ‌ شهرداری‌ اظهار ناراحتی‌‌كرده‌ و مدعی‌‌ شده به‌ رازینی‌ تذکر داده‌ است‌. رازینی‌ اصرار‌ دارد پرونده‌ را به‌ كرباسچی‌ ختم‌ كند و می‌گوید اگر او دو روز در اختیار ما باشد پرونده‌ را جمع‌ می‌كنیم. اما یزدی‌ معتقد است‌ كه‌ این‌ كار در آستانه‌ اجلاس‌ سران‌ كشورهای‌ اسلامی‌ در تهران‌،تبلیغ‌ ناامنی‌ است.
شوشتری‌ می‌گوید در شهرداری‌ تخلفاتی‌ رخ‌ داده اما حكم‌های‌ صادر شده‌ متناسب با تخلفات‌ نیست‌. مروی‌ هم‌ می‌گوید یكی‌ از قضات‌ پرونده‌ شهرداری‌، به‌ نام‌...قبلاً... و از قضاوت‌ عزل‌ شده‌ است‌. به‌‌نظر می‌رسد رازینی‌ در اقلیت‌ باشد و حتی‌ در میان‌ حقانی‌ها نیز پشتیبانی‌ نداشته‌ باشد. به‌ هر حال‌ رازینی‌ تلاش‌ می‌كند كه‌ در مرحله‌ تجدید نظر هم‌ حكم‌ها سبک نشود.

این خاطرات در همان روزها نوشته شده.

4خاطرات دوران اصلاحات (۶)
خاطرات دوران اصلاحات (۸)3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.