۱۴ اسفند ۱۴۰۰
خاطرات دوران اصلاحات (۳)
چهارشنبه‌ ۲۲ / مرداد / ۷۶
امروز آقای‌ خاتمی‌ از ساختمان‌ قرمز به‌ ساختمان‌ سفید، كه‌ دفتر رسمی‌ رئیس‌ جمهور است‌، منتقل‌ شد؛ روزهایی‌ كه‌ در انتظار اوست‌ چه‌ رنگی‌ خواهد داشت‌، سفید یا قرمز؟ صبح‌ ایشان‌ با تلویزیون‌ مصاحبه‌ كرد و درباره‌ روند شكل‌گیری‌ فهرست‌ وزرای‌ پیشنهادی‌ توضیحاتی‌ داد. اخبار رسیده‌ حكایت‌ از آن‌ دارد كه‌ فهرست‌ پیشنهادی‌ انعكاس‌ فراوان‌ و مثبتی‌ در رسانه‌های‌ خبری‌ جهان‌ داشته‌است‌. بعد از ظهر رئیس‌جمهور با وزرا جلسه‌ای‌ غیر رسمی‌ تشكیل‌ داد و از آنان‌ خواست‌ كه‌ با شعارهای‌ رئیس‌جمهور همراهی‌ كنند. همچنین‌ به‌ آنان‌ یادآور شد كه‌ نباید رئیس‌جمهور را دور بزنند و مسائلشان‌ را ...... موضوع‌ اصلی‌ جلسه‌ بحث‌ درباره‌ رأی‌ اعتماد نمایندگان‌ مجلس‌ به‌ وزرای‌ پیشنهادی‌ بود. قرار شد ستادی‌ برای‌ رایزنی‌ و تعامل‌ با مجلس‌ تشكیل‌ شود.
من‌ در جست‌وجوی‌ معاونانی‌ كارآمد برای‌ دفتر رئیس‌ جمهور هستم‌ و امیدوارم‌ از این‌ غربت‌ بیرون‌ بیایم‌. با هادی‌ خانیكی‌، دوست‌ قدیمی‌ و دانشمندم‌، صحبت‌ كردم‌ كه‌ معاون‌ ارتباطات‌ دفتر رئیس‌ جمهور شود اما او نپذیرفت‌ و توضیح‌ داد: «اگر این‌ مسؤولیت‌ را بپذیرم‌، من‌ ;کارگر ‌ می‌شوم‌ و دیگران‌ مشاور رئیس‌جمهور. بعلاوه‌ كه‌ كار در عرصه‌های‌ دانشگاهی‌ را بیشتر می‌پسندم‌.» به‌ هر حال‌، دكتر معین‌ هم‌ دوست‌ صمیمی‌ اوست‌.
رازینی‌، رئیس‌ دادگستری‌ تهران‌، تلفن‌ زد و مصرانه‌ اظهار كرد كه‌ در ماجرای‌ بازداشتهای‌ اخیرمربوط به شهرداری مظلوم‌ واقع‌ شده‌است‌. می‌گفت‌ اتفاقات‌ را آن‌طور كه‌ واقعا رخ‌ داده‌ مطرح‌ نمی‌كنند. قرار شد فردا با آقای‌ خاتمی‌ ملاقات‌ كند و ماجرا را توضیح‌ دهد.

پنج‌شنبه‌ ۲۳ / مرداد / ۷۶
در دفتر من‌ جلسه‌ای‌ با حضور آقایان‌ مهاجرانی‌، موسوی‌ لاری‌ ، دری‌ نجف‌آبادی‌، امین‌زاده‌ و مرعشی‌ تشكیل‌ شد. برای‌ آنكه‌ همه‌ وزرا بتوانند از مجلس‌ رأی‌ اعتماد بگرند، راهكارهایی‌ پیشنهاد شد، از جمله‌ اینكه‌: وزرا با افراد تأثیرگذار بر مجلس‌ دیدار كنند؛ روزنامه‌های‌ ایران‌، همشهری‌، اطلاعات‌ و اخبار با وزرای‌ كمتر شناخته‌ شده‌ یا وزرایی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مجلس‌ به‌ آنها رأی‌ اعتماد ندهد، مصاحبه‌ كنند تا این‌ دسته‌ از وزرا از مواضعشان‌ دفاع‌ كنند.
لطف‌الله‌ میثمی‌ نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ رئیس‌ جمهور نوشته‌ و در آن‌ دیدگاههای‌ خود درباره‌ وضعیت‌ سیاسی‌ و جناحهای‌ سیاسی‌ كشور را منعكس‌ كرده‌است‌. آقای‌ خاتمی‌ در حاشیه‌ نامه‌ نوشته‌اند: «جناب‌ آقای‌ ابطحی‌، نامه‌های‌ شخصیتهای‌ نامدار، كه‌ احیانا نقطه‌نظرهای‌ مخالف‌ دارند، متضمن‌ نكات‌ در خور توجه‌ است‌... به‌ صورتی‌ مناسب‌ بررسی‌ و نگاهداری‌ شوند.»

4خاطرات دوران اصلاحات (۲)
خاطرات دوران اصلاحات (۴)3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.