۲۶ تير ۱۴۰۰
ازدواج با سایت همسریابی
مشکل ازدواج با سایت همسریابی و صدای مداحان حل نمی شود. اخیرا مسئولان مسابقه گذاشته اند مشکل ازدواج وفرزند آوری را حل کنند.آقای قالیباف سایت همسریابی افتتاح می کند. رییس سازمان تبلیغات از محافل محرم کمک می خواهد برای بچه آوری. باور کنید اکثر جوانان مشکل پیدا کردن شریک زندگی ندارند.زیادی هم دارند. مداحان و روضه خوانان رسمی در ماه محرم هم نمی توانند درتاثیر گذاری ازدواج و فرزند آوری موفق باشند. یک مثل قدیمی بود که مردابها را بخشکانید پشه ها می میرند. شرایط اقتصادی و امید به فردا را زنده کنید، هم ازدواج می کنند و هم اگر بخواهند دست به کار فرزند آوری می شوند. سیاست ها را درست کنید ازدواج رونق پیدا می کند. با این نوع تبلیغات شعاری فقط خوتان را گول می زنید

4حرمت گذاری مراجع تقلید و حکومت
نوبت واکسن زدنم3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.