۲۵ تير ۱۴۰۰
حرمت گذاری مراجع تقلید و حکومت
علیرغم ادعای متقابل حرمت گذاری مراجع تقلید وحکومت اما نه مراجع تقلید به سیاستهای موردی حکومت توجه می کنند و آن بزرگواران رسالت خود را در حمایت از مبانی عقیدتی تعریف می کنند وحساسیت نشان می دهند و حکومت هم در مواردی که مراجع نظراتی ارایه می کنند، عملا به آن بی توجهی می نمایند. تاکید صریح امروز آیه الله صافی گلپایگانی به خطر طالبان و سوابق آلوده آنان به خونریزی و جنایت نمونه ای است که مورد توجه رسمی قرار نمی گیرد. این بی اعتنایی ها مراجع تقلید را وا می دارد که نسبت به نیازهای دینی حکومت بی توجه باشند نمونه اش: درانتخابات مدتهاست که خیلی از مراجع شرکت نمی کنند.

4مزار استاد شجریان
ازدواج با سایت همسریابی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.