۲۳ تير ۱۴۰۰
مزار استاد شجریان
اخرین روز اقامت در مشهد، به همراه خانم کشیدیم به سمت فردوسی. قبر فردوسی را از بچگی زیارت کرده بودم. این بار برای دیدار با خسرو آواز ایران، مرحوم شجریان رفتیم. توی راه هم یک سر شجریان گوش می دادیم. اولین بار بود بعد آسمانی شدن استاد به مشهد می آمدم. اما با اینکه مزارش در فضای باز هست، ولی کلا به خاطر کرونا تعطیل بود. فاتحه ای بر مزار استادی که افتخار داشتیم بخش اعظم عمرمان را با او معاصر باشیم نثار کردیم و برگشتیم. شجریان یکی از قله های ماندگار در تاریخ آواز ایرانی برای همیشه خواهد ماند. مزار پدر ومادرم در زیر صحن هم در این ایام بسته بود. عصری به غربت خانه رفتگان که باز شده بود رفتم و سلامی از نزدیک به پدرومادر کردم. زیارت خداحافظی این سفر با امام رضا کردم.. خدا پدرومادرهاتان را نگه دارد و در صورت پرواز، رحمتشان کند. سر راه به دفتر مرحوم صانعی سرزدم درخانه مادر زن آلبالوی مشهدی خشک می کردند. خربزه شخته مشهدی هم خوردم که نمیدانم چرا با این همه خوشمزگی، مثل اسید توی گلویم عمل می کند. توی مشهد دندان درد هم گرفتیم . چه دردی. چندبار به دندانپزشکی دکتر هاشمی نژاد رفتم. دیگه همین

4مشهدیات
حرمت گذاری مراجع تقلید و حکومت3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.