۲۱ تير ۱۴۰۰
ایتالیا قهرمان اروپا شد.
خوب من آخوندم و حالا نه فقط به این دلیل کلا دوست داشتم انگلیس ببره. ▫️قبل بازی این را با احتیاط گفتم که برامون حرف در نیارن. ولی در میارن دیگه. ▫️حالا ایتالیا هم برد. بنده های خدایی که از دقیقه دوم با گل انگلیس شروع به کری خواندن کرده بودند. ▫️این همه تشریفات بعد بازی برای پیروزی خودشون بود ولی مجبور شدند تحویل ایتالیا بدهند.هر جامی که دادند و هر فشفشه ای که هوا می کردند لابد انگلیسی ها توی دلشان می گفتند کوفتتون بشه. ▫️این شبکه سه خودمان هم برای اینکه مبادا یک ثانیه چشم بینندگان به خانمی در استادیوم بیفتد هزار بار گل ها را پخش کرد به طوری که بینندگان می توانستند کروکی مسیر گل ها را چشم بسته بکشند. ▫️چقدر ریاکاری نهادینه شده نجومی! ▫️فوتبال خودش یک آیین و دین پیچیده ای است. ▫️مبارک ایتالیایی ها باشد.واقعا نیمه دوم خوب بازی کردند.

4نذر شب شهادت امام جواد
مشهدیات3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.