۲۰ تير ۱۴۰۰
نذر شب شهادت امام جواد
یادتان هست که از سختی های سال ۸۸ هر سال نذر داشتم که شب شهادت امام جواد را روضه بخوانم.تا قبل کرونا که مفصل می خواندم. همزمان با شهادت آقدایی، شهید هاشمی نژاد هم هست. امسال مشهد و در اوج کرونا، ۵، ۶ نفره فقط با حضور فرزندان پسر و دامادهای آقدایی روضه را خواندم. جواد رفیعی از دوستان قدیمی که اذانش معروف است و صدایش مشهور، روضه را خواند. تعریف می کرد که در نوجوانی برای گفتن اذان بی بلندگو روی گلدسته های مسجد گوهرشاد می رفته و فلسفه گلدسته برای این بوده که صدا را برساند. خدا به امام جواد سلامت را برگرداند و برای همه شما آرزوهاتان را برآورده کند. یا جواد الائمه ادرکنی

4مركز زیارتی خواجه ربيع
ایتالیا قهرمان اروپا شد.3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.