۲۰ تير ۱۴۰۰
مركز زیارتی خواجه ربيع
در مشهد یکی از مراكز زیارتی خواجه ربيع نام دارد. قبر یکی از اصحاب امیرالمومنین. من تحقيق تاریخی نکردم. اما این شخصیت اختلافی است. مرحوم شهید هاشمی نژاد قبل از انقلاب در یکی از سخنرانی هایش برای کنایه زدنن به علمای دینی که احتیاط می کردند و وارد مبارزه نمی شدند میگفت ربیع بن خثیم(خواجه ربیع) به حضرت علی گفت که برای من روشن نیست این جنگهایی که شما می کنید به نفع اسلام است یا نه. حق است یا باطل. برای اینکه درگیر این فتنه نباشم من را به نقطه دوری بفرست تا اگر حق با علی هم بود، من دور باشم و وظیفه شرعی جنگیدن نداشته باشم. در هر حال الان یکی از قبرستانهای بزرگ مشهد است. من رفتم . قبر پدر بزرگم. و اخيرا قبر دوست صمیمی و قدیمی ام مرحوم راستگو آنجا است. برای فاتحه خوان رفته بودم.قبر مرحوم کافی منبر معروف قبل انقلاب نیز آنجاست. چند تا عکس از این مجموعه گرفته ام. خاطره ای از مشهد باشد.

4هم مشهدیَم و هم الان مشهدم.
نذر شب شهادت امام جواد3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.