۱۳ تير ۱۴۰۰
درخواست روسای قوای مجریه و قضائیه از صاحب نظران
درخواست شخصی و غیر تبلیغاتی روسای قوای مجریه و قضائیه، از صاحب نظران کار خوبی بود. بخواهیم یا نخواهیم سرنوشت مردم‌ تا سالها در دست آنها است. وما باید به جای خودمان به مصلحت مردم فکر کنیم. شنیدن نظرات مختلف ضرری که برای آنها ندارد و چه بسا نشنیده باشند و جالب باشد و عملی کنند. نکردند هم شرایط مثل الان می ماند. ضمن اینکه نظر دهندگان می توانند در آینده تاکید کنند ما گفتیم. می خواهند پند بگیرند یا ملال. از هر طرف بنگری کار خوبی است. تبلیغاتی کردنش از سوی کسانی که مورد تماس قرار گرفته اند کار درستی نبود.

4معرفی فیلم و کتاب (Most Dangerous Game)
به این تحلیل من از ١٨ تیر دقت فرمایید.3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.