۱۱ تير ۱۴۰۰
معرفی فیلم و کتاب (Most Dangerous Game)
فیلم و سریالهایی که می بینیم به یکدیگر بگوییم. 🔹یک مینی سریال با مزه دیدم که هر اپیزودش حدود ده دقیقه بود. این نوع سریال ندیده بودم. اسمش خطرناکترین بازی Most Dangerous Game است. 🔹در ژانر اکشن و هیجان انگیز. 🔹داج میتارد در اوج امیدواری گرفتارباندی می شود که بازی خطرناکی را می پذیرد که بایدشکار شود. جنگ و گریزهای این شکار شدن سیر داستان سریال است. 🔹خیلی خوشم نیامد جون کلا از این ژانر خوشم نمی آید.. اما دیدم. 🔹سریال محصول آمریکا است. زبانش انگلیسی و محصول سال ۲۰۲۰ است

4اپلیکیشن نوار
درخواست روسای قوای مجریه و قضائیه از صاحب نظران3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.