۰۶ تير ۱۴۰۰
سه مشاوره مجانی برای آقای رئیسی
این روزها با قطعی‌شدن لیست وزرا، سرنوشت ملت هم تعیین می‌شود. لیله‌القدر سرنوشت چهارساله ماست که همه تحت تاثیر سیاست‌های آنان- چه بخواهیم و چه نخواهیم - قرار می‌گیریم. ۱- هر چه می‌توانید کمک کنید دولت فعلی برجام را به نتیجه برساند. دوره شما هم طرفدارانتان سخت می‌گیرند و هم طرف‌های خارجی خیلی همراهی نخواهند کرد و هم آقای روحانی حاضر است مسئولیت اتمام این مساله بزرگ سیاسی را به عهده بگیرد. و هم در آغاز کارتان گشایش اقتصادی خوبی برای مردم خواهد بود. این مدت کوتاه را به نفع مردم از دست ندهید. ۲- هرچه در کابینه‌تان از چهره‌های اصلی همان اصولگرایان خودتان بیاورید به نفع شماست. ممکن است خیلی رام نباشند اما در هر صورت زیر سقف ریاست جمهوری شما هستند. بیرون هم برایتان مشکل آفرینی نمی‌کنند. مثلا علی لاریجانی برای وزارت خارجه،ضرغامی برای ارشاد و…. کوتاه قدترها و افراطی‌ها که توی ستادها بوده‌اند البته که گوش به فرمان‌ترند. اما از عهده بار سنگین کاری‌شان برنمی‌آیند و به دوش شما می‌افتد و خرابکاری‌هاشان هم مردم را بدبخت می‌کند. ۳- این روزها تا شروع به کارتان خیلی مین منفجر می‌شود. از طرف خودی‌هاتان هم منفجر می‌شود. یکی از آنها طرح محدود‌کردن فضای مجازی، دیگری تعریف و تمجیدی که کیهان و تلویزیون از طالبان شروع کرده‌اند. تشابه‌سازی با طالبان در ذهن تلقی می‌شود. و این مقایسه برای کل دولتتان بد است. باز هم تا بتوانم تذکر ومشاوره مجانی را اینجا می‌نویسم.

4معرفی فیلم و کتاب (celda211 )
اپلیکیشن نوار3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.