۰۲ تير ۱۴۰۰
مکتب امام موسی صدر
هرچه زمان می‌گذرد ارادتم به مکتب امام موسی صدر بیشتر می شود. پنجاه سال پیش چیزهایی فهمید و روش‌هایی را برای مردم لبنان پسندید که هنوز بعد چهل سال حکومت، بسیاری از عالمان دینی آن را نفهمیده اند. گفتگو و به خصوص گفتگوی میان دینی بلند ترین شعارش بود. تساهل و تسامح مکتب سیاسی و دینی و اجتماعی اش بود معجزه ای بود.قبل از انقلاب اسلامی ربوده شد و فرصتی نشد که حتی تجربه زندگی در مقام رهبری یک طائفه را بتواند منتقل کند. من در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سه سفر برای مسأله آقا موسی به لیبی رفتم و با قذافی دیدارکردم خانم رباب صدر خواهر امام موسی آمده بود ایران. زنگ زدند. دیروز با خانمم رفتیم دیدنش. حورا دختر امام موسی هم بود. کلی در مورد لبنان حرف زدیم. دعوت میکرد به لبنان. گفتم دیگر قرار گذاشته ام با خودم برای نداشتن پاسپورت بعد از گذشت این همه سال غصه نخورم. رباب خانم صدر ، خواهر کوچک امام موسی زن شناخته شده ای است که به حق نماینده فکری امام موسای مفقود در لبنان است. دیدار گرانسنگی برایمان بود

4انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اصلاح طلبی
عروج خبر نگاران ایسنا و ایرنا3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.