۰۸ فروردين ۱۴۰۰
نیمه شعبان
نیمه شعبان برای شیعیان شب وروز بزرگی است. ميلاد امام زمان است. در فرهنگ شيعه مثل بسیاری از ادیان انتظار منجی برای بشریت اصل مهمی است که باور به آن امید را زنده می کند. مهمترین کار امام زمان این است که دین جدیدی را خواهد آوردد. روایات این را می گویند. یعنی پیرایه های قرنها که بر بدن دین پوشانده شده است را ار تن دین بیرون می کشد . این امید بزرگی است برای دینداران و انتظار فرج معنایش این است. انتظار رها شدن از همه پیرایه های دینی.و ظهور منجی اللهم عجل لولیک الفرج

4 اولین پست سال جدید
خرج کردن از امام زمان و دین خدا3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.