۱۶ اسفند ۱۳۹۹
معرفی فیلم و کتاب
فیلم وکتابهایی را که میخوانیم و می بینیم به دیگران بگوییم. فیلم قدیمی کشتن مرغ مقلد To Kill a Mockingbird را دیدم. ساخته ۱۹۶۲ است. فیلم های قدیمی هم داستان دارد و هم خیلی دوست دارند چیزهای زیادی به بیننده یاد بدهند و وقت را حرام نکنند. نمیدانم کار خوبی می کنند یا نه؟ از مبارزه با نژاد پرستی تا تربيت فرزند، جنگ فقر وغنا، نقش دین،دفاع از مظلوم، به گردن نگرفتن گناه توسط دختر ماجرا و تمرين دموکراسی از آن سالها و مبارزه با توهم و خرافات را با بیننده درمان میگذارد. کارگردان آن روبرت مالیگن است. به دیدنش می ارزید. خیلی هم می ارزید. یکی از دوستانم که کتابش را خوانده بود، مثل همه کتابهایی که فیلم شده اند، می گفت کتابش خیلی غنی تر و مشروح تر است. البته فیلم هولی موتور را هم دیدم.ازش چیزی نفهمیدم.

4سفر پاپ فرانسيس دوم به عراق
شهادت موسی بن جعفر 3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.