۱۵ اسفند ۱۳۹۹
سفر پاپ فرانسيس دوم به عراق
سفر پاپ به عراق از چند جهت مهم است: یکم: اهمیت خاورمیانه در این است که مهد زندگی ادیان گوناگون است. هر نوع تغییر بافت جمعیت مذهبی در خاورمیانه، به ضرر همه مردم این منطقه است دوم: تلاش اصلی داعش در این منطقه فشار بر غیر مسلمانان بود تا از این مناطق کوچ کنند. سوم: مردم شيعه وکرد وحتى سنی عراق در اخراج وپایان دادن به فتنه داعش نقش اصلی را داشتند اما همچنان در دنیای محل سکونت پاپ، مسلمين و داعش در یک رديف شناخته می شوند. سفر پاپ به عراق از این لحاظ مهم است که: می تواند مسیحیان منطقه را دلگرم کند. خاورمیانه را موزاییک زیبای ادیان نگهدارد. و مهمتر اینکه استقبال گرم اکثریت مسلمانان از وی، پاپ را به پیام بری تبدیل می کند تا به دنیا بگوید داعش ومسلمانی یکی نیست. ديدار وی با آیه الله سیستانی هم تابلو سفر اوست که معلوم می شود رهبری دینی با تسامح شیعه چقدر در ثبات عراق نقش داشته اند. علاوه براینکه ريشه بسیاری از خشونتها در جهان و در تاریخ، تظاهر به اعتقادات دینی بوده است و وقتی این دو رهبر بزرگ دینی دو دین ومذهب پر نفوذ در کنار یکدیگر می نشینند و از همکاری صحبت می کنند،یعنی بین دین و خشونت طلبان دینی فرق زیادی هست.

4آدرس جدید توییتر
معرفی فیلم و کتاب 3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.