۰۸ اسفند ۱۳۹۹
روز پدر
ميلاد مولا علی بر همه مبارک. در تقویم ما روز مولا، روز پدر است. پدر ها در خانواده ها مظهر آرامش وغصه پنهان هستند. رنج هاشان دیده نمی شود. اگر پدرتان زنده است حتما بر دستانشان بوسه بزنید. حضرت آیه الله سید حسن ابطحی پدر من سالهاست از پیش ما رفته است. ارزو داشتم زنده بود و امشب بزرگترین شادیم بوسه بر دستانش می بود. دلم خیلی برایش تنگ می شود. در این شب با برکت به روح بزرگش فاتحه میفرستم.

4روز مهندس
تماس با سایه جان3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.