۲۱ بهمن ۱۳۹۹
درگذشت آیه الله ضیاآبادی
آیه الله ضیاآبادی نمونه واقعی یک روحانی آن چنان که باید باشد، بود. آٰرام وبی هیجان درس قرآن و اخلاق می گفت. آنها که می شناختندش سرتا پا ارادت به او بودند. در جنوب وشمال تهران علاقمندانی داشت که او را جزئی از خانواده خود می پنداشتند. خیلی از شما شاید نامش را هم از رسانه های رسمی نشنیده باشید. این هم یکی از همان دلایل خوبی اوست که منافع کسی را تامین نمی کرد . این نسل از روحانیون اصیل کمیاب شده اند. دیروز به دلیل کرونا درگذشت

4روز مادر
سریال مصری ماورا الطبیعه3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.