۱۴ بهمن ۱۳۹۹
روز مادر
میلاد زهرای مرضیه مبارک. روز زن ومادر هم هست. جامعه ای رنگی است و امیدوار که زنان در جایگاه خود باشند.محترم و معزز. برای زن و مادر ومادر زن و مادر شوهر ومواردی از این قبیل کادو فراموش نشود. کادو زندگی را خیلی خوش رنگ تر می کند. ولی الهی به فدای مادرمان. ۹ ماه مهمان تار وپود وجودش بودیم. وقتی به دنیا امدیم با عصاره وجودش از ما پذیرایی کرد. چه خوب و چه بد با او رفتار کردیم، به یک اندازه نگران ومراقبمان بود.حتی از پشت لبخندهامان، غم ما را میفهمید. مهربانی معنای مادر، ومادر ترجمه مهربانی است. قدر مادرهاتان را تا هستند بدانید. بر دستانشان بوسه بزنید. هیچ سنی بی نیاز به مادر نخواهید بود. ما هم که مادرمان پر کشیده،‌ مرتب از روحش مدد می جوییم.

4خاطرات دهه فجر ۵۷ (۲)
درگذشت آیه الله ضیاآبادی3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.