۰۴ بهمن ۱۳۹۹
تشکر اصلاح طلبان از آقای واعظی
واقعا همه اصلاح طلبان باید از اقای واعظی تشکر کنند. بار چندمی است که میگوید روحانی اصلاح طلب نبوده و اصلاح طلبان برای رای آوردن روحانی هیچ تلاش نکرده اند. می گوید تازه چندین پست استانداری و معاونت وزیر به اصلاح طلبان هم داده که باید تشکر کنند. من به بحث نمک نشناسی کاری ندارم. اما توجه اصولگرایان را که تمام تلاششان این است روحانی را اصلاح طلب جا بزنند، به این سختان رییس دفتر محترم جلب میکنم. تندروها میدانندروحانی که تمام شده اما انها میخواهند با روحانی اصلاحات را تمام شده اعلام کنند که دیگر مثل کذشته یک تکرار میکنم خاتمی همه معادلات را به هم نزند. سخنان واعظی در این شرایط خیلی قابل تقدیر است.

4فیلم انیمیشن روح
خاطرات دهه فجر ۵۷ (1)3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.