۱۹ دی ۱۳۹۹
هاشمی رفسنجانی همیشه پیشتاز سیاست بود.
هاشمی رفسنجانی همیشه پیشتاز سیاست بود. قبل و بعد انقلاب. خودش را یک ایرانی مسلمان متعهد به سرنوشت ایران با فهمی که خودش داشت می دانست. در دورانی که با رژیم گذشته مبارزه می کرد، ‌در فکر جمع کردن همه برای سقوط رژیم گذشته بود و مقبول تر و سیاسی تر از همه پیشتازان شناخته می شد. پس از انقلاب هم همیشه در بالاهای راس هرم قدرت ماند. برای آبادانی و سازندگی ایران زحمتها کشید. هاشمی از وجود جناح های مختلف در کشور استقبال می کرد تا در اختلافات آنها بتواند منجی دو طرف تلقی شود. در دهه آخر عمرش که به خاطر حوادث سیاسی یک جریان حذف شد،‌ توازن بین جناح ها هم نبود که بتواند درصدر نقش مهم فعالیت کند. در چهارمین سالگرد ارتحالش خداوند روحش را شاد نماید

4مستند معضل اجتماعی
فیلم انیمیشن روح 3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.