۰۸ دی ۱۳۹۸
آش کشک خاله
اصولگرایان و اصلاح طلبان در دو ماجرای انتخاب رییس جمهور به سرنوشت مشابهی رسیدند. در سال ۱۳۸۴، اصولگرایان که دستپاچه ی تغییر آقای خاتمی و اعلام پایان اصلاحات بودند، کاندیداهای زیادی داشتند. خیلی از آن کاندیداها از بدنه رسمی اصولگرایان بودند و مقبول تر از آقای احمدی نژاد برای کاندیداتوری اصولگرایان بودند. اما فضای جامعه در میان اصولگرایان به سمتی رفت که در نهایت منتخب اصولگرایان آقای محمود احمدی نژاد شد. پس از انتخاب او، بی توجه به اختلافات پیشین هرچه حدیث و روایت و خواب و بزرگان بود در فضیلت این کاندیدای اصولگرا خواندند و نوشتند. آقای احمدی نژاد هم از عمیقترین لایه های اصولگرایی بیشتر صندلی های کابینه را پر کرد و ماه عسل پرشکوهی بین رییس جمهور و اصولگرایی بر قرار بود. اواخر دور اول ریاست جمهورری احمدی نژاد اصولگرایان اصیل فهمیده بودند این انتخاب به معنای تقویت اصولگرایی نیست. اما لاپوشانی کردند و نمی شد آش کشک خاله را کاری کرد. در دور دوم انتخابات احمدی نژاد که با انتخابات مشهور و پر مناقشه ۸۸ برگزار می شد، رقبای مطرح احمدی نژاد اصلاح طلب بوند. بقول فرمانده پیشین سپاه پاسداران خط قرمز هم انتخاب نشدن جریان اصلاح طلب بود.شد آن چه شد. و رقبای او به حصر افتادند و مانده اند تا امروز. پس این بار هم احمدی نژاد به پای اصولگرایان نوشته شد. اما در دور دوم رییس جمهورر، نیازی نمی دید حتی در ظاهر هم حرمت اصولگرایی را داشته باشد و بی پرده و بی پروا به آنان حمله می برد و کم کم کار به جایی رسید که خودش و اطرافیانش اعلام می کردند که با اصولگرایان رابطه ای ندارند و جبهه پایداری به وجود آمد و در نهایت جبهه اصولگرایان را از هم پاشاند و آنها هم نتوانستند کاری کنند. تا امروز هم اصولگرایان از زیر بار این آشفتگی نتوانسته اند بیرون آیند. گویا آه اصولگرایان گرفت همین، سرنوشت اصلاح طلبان شد. دور اول روحانی را برگزیدند. علیرغم وجود کاندیدای اصلاح طلبی مثل آقای عارف، گفتند نظر سنجی کرده اند که آقای روحانی رای بیشتری دارد. برای شکسته نشدن آرا اصلاح طلبی با آقای روحانی آمد. پایان دوره او هم نقارهایی مثل پایان دوره احمدی نژاد بین اصلاح طلبان و روحانی به وجود آمد. اما در دور دوم یکی به دلیل رقبا و یکی به دلیل شعارهای اصلاح طلبانه ای که آقای روحانی باشدت بیشتری می داد، باز اصلاح طلبان از آقای روحانی حمایت کردند و تنها به دلیل حمایت اصلاح طلبان رای آورد. در این میان درست است که آمریکای ترامپ و تحریم های ظالمانه اش خیلی در به هم ریختن شررایط کشور موثر بود. اما دور دوم، روحانی مثل دور دوم احمدی نژاد شد. هیچیک از نصایح و پیشنهادات رهبری اصلاحات را نپذیرفت. کابینه از چهره های محتاط و در بسیاری از موارد در مغایر با تفکراصلاح طلبی پر شد. کم کم رییس دفتر روحانی رسما گفت که اصلاح طلبان نقش زیادی در انتخاب روحانی نداشته اند. این قبل از آن بود که جامعه از رفتارهای روحانی به خشم آید. اما وقتی ناتوانی دولت روحانی عیان شد، اصولگرایان و براندازان در پیوند مشترکی روحانی را به ناف اصلاح طلبان بستند. اصلاح طلبان و اصولگرایان در مورد روحانی واحمدی نژاد به یک سرنوشت مبتلا شدند. هردو آش کشک خاله ای شدند که بخوررند یا نخورند به پای آنها نوشته شده بود. هر دو باید مسئولیت بپذیریم.

4جهان سال پر خشونتی را پشت سر گذاشت
سلیمانی، ایرانی ترین سردار ایران3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.