۰۲ بهمن ۱۳۹۸
عاقبت اصولگرایی عاقبت اصلاح طلبی
تابلوی قدیمی عاقبت نقد ونسیه فروشی را خیلی ها یادشان هست. هفته گذشته با یکی از بزرگان اصولگرایان هم جلسه شدم. می گفت صد و خورده ای کاندیدای تهران تایید صلاحیت شده داریم. ظاهرا به دلیل کثرت کاندیداها تا اینجا قرار است چهارتا لیست بدهند. گفتم دارندگی و برازندگی. اصلاحاتی ها هم در به در دنبال تایید صلاحیت شده می گردند بلکه بتوانند لیست کامل بدهند. قدیما توی مغازه های خواربارفروشی همین تابلو را به شکل رنگی وبزرگ می زدند. یک طرف تابلو آدم چاق وچله ای است در حال ترکیدن. و یک طرف دیگر آدم لاغری رنجور. بالای چاقه نوشته عاقبت نقد فروشی وبالای لاغره نوشته عاقبت نسیه فروشی پیشنهاد نوستالژیک من این است که همان عکس باز نشر شود. زیر چاقه بنویسند عاقبت اصولگرایی زیر آن یکی بنویسند عاقبت اصلاح طلبی هشتگ بزنند #شورای_نگهبان!

4حرمت افکار عمومی، پشتوانه حاکمیت
فیلم دو پاپ3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.