۰۵ بهمن ۱۳۹۸
فیلم دو پاپ
فیلم دو پاپ محصول مهم امسال سینمای جهان است.آن را دیدم. البته فیلم تبلیغاتی واتیکانی می تواند باشد اما گفتگوهای دوئل وار مذهبی پاپ سنتی قبلی جوزف راتزینگر که استعفا داد و خورخه برگولیو پاپ رفرمیست فعلی و دیالوگ های آنان برای جوامع مذهبی فوق العاده است. در یک جا پاپ قبلی که می بیند توانایی جذب مخاطب برای کلیسا را ندارد و نمی خواهد از روشهای سنتی اش برگردد، استعفا می دهد و میگوید نمی تواند نماینده مسیح باشد. جایی که دو پاپ در مقابل یکدیگر اعتراف به گناهانشان می کنند دیدنی است.در مورد تصمیم های مهمی که در زندگی گرفته اند. کارگردان فیلم فرناندو میرلس ومحصول ۲۰۱۹ است. به آدم هایی که دغدغه های فرهنگی دارند توصیه میکنم حتما ببینند.

4عاقبت اصولگرایی عاقبت اصلاح طلبی
فاطمیه نمایش وحدت اسلامی3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.