۰۹ بهمن ۱۳۹۸
چهارمین سالگرد پدرم
چهارمین سالگرد پدرم حضرت ایه الله ابطحی را برگزار میکنیم. در هر سنی که پدر را از دست بدهیم،خالی شدن پشت و تنها ماندن در خلأرا حس می کنیم. پنجشنبه ده بهمن از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در مشهد مسجدالعلی خیابان بهجت (نزدیک راه آهن) چهارمین سال پدر نازنینمان را گرامی می داریم. اگر دوست داشتید شرکت کنید. اگر مشهد نیستید و نمی آیید، صلواتی به روح مطهرش نثار فرمایید. قدر پدرهاتان را در زندگی و پس از مرگشان بدانید.

4فاطمیه نمایش وحدت اسلامی
مراسم تشییع مادر دکتر هادی خانیکی3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.