۱۲ بهمن ۱۳۹۸
مراسم تشییع مادر دکتر هادی خانیکی
دکتر هادی خانیکی بیشتر از یک دوست است. رفاقت های دهه های طولانی ما را به هم پیوند داده است. هادی در سوگ مادرش نشسته است. آنها که میشناسندش می دانند که متواضعانه و بی ادعا چه تلاشی برای فرهنگ و مطبوعات و سایش سیاست به فرهنگ کرده است. از اولین نسل روزنامه نگاران بعد انقلاب بود و همیشه آهسته وپیوسته به عنوان استاد بزرگ ارتباطات تدریس کرد وشاگردان فرهیخته ای به جامعه تحویل داد. آنها که معمولا قلم شان در خدمت مردم است. امشب در مشهد برای تسلیت به خانه مادری اش رفتم. به اطلاع همه علاقمندان به فرهنگ ومطبوعات می رسانم که مراسم تشییع مادر دکتر هادی خانیکی روز دوشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۹ و نیم در صحن آزادی برقرار است. روح ورضواان الهی نثار این مادر و تسلیت به همه خاندان مصیبت دیده.

4چهارمین سالگرد پدرم
معامله قرن!3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.