۱۴ بهمن ۱۳۹۸
معامله قرن!
در مساله معامله قرن واقعا مشکل جهان معامله کردن روی فلسطین نیست. مشکل قرنِ گندی است که در همه جای جهان حقوق بشر و عدالت و آزادی و حق زندگی نابود شده است. در مساله فلسطین هم شرکت سهامی ضد انسانی قرن در تجارت خانه ترامپ و اسراییل و عربستان صرافی می شود. به این معامله بد نگویید که کارگردانانش همیشه معامله گر بوده اند. به قرنی لعنت بفرستیم که انسانیت را به حاشیه فرستاد و ترامپ در راس این محور نه تنها ارزشهای انسانی که تاریخ دموکراسی وارزشهای آمریکایی را هم‌ به‌چالش کشید

4مراسم تشییع مادر دکتر هادی خانیکی
خاطرات روزهای کرونایی (1)3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.