۱۶ آبان ۱۳۹۷
تبعیض حمایتی در مورد مسلمانان چین
مسلمانان چین هم مثل بقیه مسلمانان به خدا ورسول ایمان دارند اما مظلوم مانده اند.. حتی اگر در سیاست خارجی مبانی حقوق بشر اولویت نداشته باشد، اما بر اساس قواعد  دفاع از مسلمانان باید یکی از اصول خدشه ناپذیر سیاست خارجی باشد. رنج آور است اگر بین ستم بر مسلمانان بر اساس نوع رابطه ایران با کشور ستم کننده تبعیض صورت گیرد. در طول هفته های گذشته خبرهای دردناکی از مسلمانان چین به گوش می رسد. اویغورها نژادی ترک تبار در شرق دور چین هستند که مسلمانند. ترکستان یا استان سین کیانگ در زبان چینی جایگاه اصلی آنان است که شهر باستانی کاشغر در کرانه جاده مشهور ابریشم در آن قرار دارد. قرن ها است این منطقه مسلمان نشین در اختیار چین است و دهه ها است که حزب کمونیست چین بر آن حاکمیت دارد. سالها است که اویغورها تحت شدیدترین سیاست های تبعیض آمیز نژادی و مذهبی از جانب پکن قرار گرفته اند نام ایغورها از اسم 24 قبیله اغوز از تاریخ قبایل غازانی آمده است.  ایغورها به عنوان بخشی از ملت بزرگ چین دچار ستم مستقیم شده اند. اخیرا دولت چین بیش از یک میلیون از مسلمانان چین را به صورت رندوم از خانواده ها جدا کرده و آنان را  دستگیر کرده و به اسم مبارزه با افراط گری در اردوگاه بزرگ سین کیانگ زندانی کرده است دولت چین ابتدا وجود این اردوگاه و این ستم سیستماتیک بر مسلمانان چینی را انکار میکرد بعد از فشار تعدادی از کشورها چین اعتراف کرد که این کار انجام شده است و مسلمانان چین در این اردوگاهها برده می شوند که به آنان اصول مدارا و تسامح و همزیستی مسالمت آمیز و دوری از خشونت و در نهایت ترک دین آموزش داده شود. شنیدن این خبر در قرن فعلی غیر قابل باور است. آنها از دهها نسل قبل چینی بوده اند و مسلمان. سابقه خشونتی هم نداشته اند.فقط این اتفاق وحشتناک برای پیشگیری صورت گرفته است. وقتی این خبر به برکت مخالفت غربی ها با چین از سوی سرویس جهانی تلویزیون بی بی سی پیگیری شد، ودر آن گزارش تصاویر هوایی دهها کمپ نگهداری و حصر چینی های مسلمان به نمایش در آمد، دولت چین پذیرفت که با بعضی از مسلمانان داخل کمپ گفتگو شود . طبق معمول همه کشورهایی مثل چین، وقتی چند نفر از افراد برای مصاحبه معرفی  شدند، خیلی شیک ومجلسی به خبرنگار گفتند وضع ما خیلی خوب است. در اینجا به ما صنایع دستی و حرفه هایی مثل نجاری و خیاطی آموزش داده میشود، ما در اینجا سواد میآموزیم و خوشحالیم.   حتی اگر جمهوری اسلامی و یا دولت های دیگر اسلامی به خاطر ملاحظات سیاسی نمی توانند با چین سر شاخ شوند، علمای دینی وظیفه حمایت از مسلمانان چین را چرا فراموش کرده اند؟ در دوران اصلاحات، که من رییس دفتر رییس جمهور بودم، یک بار آیه الله صافی گلپایگانی از من خواستند به خدمتشان بروم. رفتم قم.خیلی حساس و دلسوز در مورد مسلمانان چچن که آن روزها توسط دولت روسیه مورد آزار وقتل قرار گرفته بودند تذکر دادند و خواستند رییس جمهور از وزارت خارجه بخواهد در این مورد فعال باشند و بدانند فقط مردم فلسطین، مسلمان نیستند. دغدغه علمای دینی برای جلوگیری از ظلم به مسلمانان نباید با نگاه تبعیض آلود سیاسی باشد.

4ادبیات تکراری، افت اطلاع رسانی
وازدگی سیاسی و دینی دانشگاه3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.