۰۳ آبان ۱۳۹۷
ادبیات تکراری، افت اطلاع رسانی
یکی از اتفاقات پنهان که تاثیرات منفی زیادی بر روح وروان نسل جوان و حتی میانسال دارد، تکرار سخنان و اهداف استرتژیک کشور است که در طول ده ها  سال با ادبیات یک سانی از سوی مسئولان مختلف اجرایی و قضایی و پارلمانی ادا می شود. از این ادبیات یک سان چند دهه ای ذهن و تفکر مخاطبان متفاوت نسل امروز خسته شده است.  به همین میزان یکی از اصلی ترین دلایل بی توجهی و بی مخاطبی رسانه های رسمی هم در این حقیقت نهفته است که ادبیات تکراری دهه های متوالی، حس نیاز به مخاطبان نو شده نمی دهد. به برکت دنیای مجازی به راحتی می توان به آرشو ها دسترسی پیدا کرد.  به صورت رندوم به تیترهای روزنامه ها، یا خلاصه خبرهای سالهای متمادی نگاه کنید به این واقعیت مورد ادعا به راحتی می رسید. بعضی کانال ها و سایت هایی هستند که تاریخ سیاسی و روزنامه ای را نقل می کنند. یعنی تصویر وتیتر های سالهای قبل در همان روز را منتشر می کنند. وقتی به آنها نگاه میکنی، حتما باید سال انتشار آن را با دقت ملاحظه کنید. واقعا نمی شود فهمید این تیتر در امسال بوده؟ دهسال قبل؟ بیست سال قبل؟ سی سال و بیشتر؟ این آن اتفاق دردناک است. واقعا این جملات من اغراق نیست. به خصوص اگر به جای اسم افراد، عنوان و تایتل آنها ذکر شده باشد. مثلا اگر نوشته باشد یکی از نمایندگان مجلس گفت. رییس جمهور گفت. رییس قوه قضا گفت. در نماز جمعه امروز عنوان شد. دقت بسیاری لازم است که حتما سال آن دیده شود. وگرنه فکر میکنی همین امسال بوده است. اما ناگهان یکه می خوری که مثلا مال ۳۰ سال پیش است. حتی در مورد جناح های سیاسی هم تا حدودی این اتفاق جاری است.  اصلاح طلب ها، اصولگرایان و گروه های کوچک سیاسی هم البته در چارچوب نظراتشان نو آوری نداشته اند. طرفه اینکه تکراری ترین و عقب مانده ترین حرف ها در اپوزوسیون های برانداز، مجاهد، و سلطنت طلب گذشته بوده است. شاید در تاریخ این سالها اخبار دوران جنگ تحمیلی و تا حدودی عناوین خبری بعد از دوران اصلاحات و ایام مجلس ششم کمی  تفاوت وجود داشته باشد. آن چه مورد نقد من است، منافات با پایبندی به اصول و ارزشها ندارد. می توان وباید به اصول ملی و انقلاب پایبند بود امانوع بیان آنها باید در طول زمان متفاوت باشد.  شرایط سواد، فهم، و از همه مهمتر با پدید آمدن فضای مجازی و تغییر ذائقه جمعی، باید از نوع ادبیات فهمید که این حرف ها حداقل در طول ده سال اخیر بوده است

4نمایشگاه جغد رسالت شومی زدایی هنرمندان
تبعیض حمایتی در مورد مسلمانان چین3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.