۱۱ شهريور ۱۳۹۷
هدیه هایی از جنس نقد بمناسبت هفته دولت (۴) علوی
معمولا آدمها فکر می کنند از وزیر و وزارت اطلاعات باید بترسند. ریشه های تاریخی دارد. واقعا  بعضی وقت ها ترسناک بوده است. دروغ چرا؟ نه که متخلف، تروریست، جاسوس، مخل امنیت ملی، مشوش اذهان عمومی. آنها که هیچ. اما همین که گاهی معلوم نیست برای چه دستگیر می کنندو اینکه آیا اول می شمارند و می گیرند یا اول می گیرند و بعد می شمارند، و دستگیری ها و مراقبت ها بر چه اساسی است و آیا در مسایل شخصی هم دخالت می کنند یا نه و کلی این جور چیزها باعث می شود که افراد عادی هم  گاهی از اطلاعات بترسند. محمود علوی از وقتی وزیر شد،خیلی از این ترسها را ریخت. خیلی راحت با مردم حرف زد که وظیفه و رسالت وزارت اطلاعات چیست. همان که مردم هم برای امنیت به آن نیاز داشتند. اما وزارت اطلاعات  در زمان علوی هم وقتی در دستگیری های سیاسی و جناحی وارد می شد، خیلی خلاف توقع مردم کار می کند. کلا وزارت اطلاعات می توانست بازوی قوی تری برای تحقق شعارهای دولت فعلی باشد. اما علیرغم همه خوبی های شخصی وزیر که گاهی نظراتش را به زبان می آورد، نمی تواند در محدوده هایی وارد شود. کارشناسان وزارت اطلاعات همیشه در کارشان قوی و پر اطلاعات بوده اند. اما  آدمهای قوی باید رییس شان را قبول داشته باشند تا وزارتخانه قدرتمند عمل کند. البته یک سری از دلایل دیگر هم هست که وزارت اطلاعات نمی تواند محور اطلاعات و امنیت باشد که من هم بی تقصیرم و هیچ ربطی به من ندارد!. آقای علوی وزیری است که دلهای مردم را بی دلیل نمی لرزاند تا از این راه اقتدارش را نشان دهد. تواضع و افتادگی، به علوی آقایی ویژه ای بخشیده. هفته دولت مبارک بر وزیر و اهالی وزارت اطلاعات مبارک باشد.

4هدیه هایی از جنس نقد بمناسبت هفته دولت (۳) عباس صالحی
هدیه ای از جنس نقد به مناسبت هفته دولت (۵) ابتکار3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.