۱۱ شهريور ۱۳۹۷
هدیه هایی از جنس نقد بمناسبت هفته دولت (۳) عباس صالحی
مدتی است وزیر و وزارت ارشاد مفقود الاثر است.  با عباس صالحی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی از دیر زمان آشنایی دارم از سالم ترین و فاضل ترین اعضای کابینه است. اما مدتهاست مفقود الاثر است. هم خودش هم وزارتخانه اش. البته که در حوزه فرهنگ و هنر ، هر چه وزارت خانه  کمتر دخالت کند چرخ فرهنگ و هنر بهتر می چرخد.  فرهنگ و هنر به دستورات ما فوق خیلی احتیاج ندارد. از دل به دل منتقل می شود. اما هنرمندان واهالی فرهنگ به کمک وحمایت  وزارت خانه برای حل مشکلاتشان نیاز دارند. صالحی از قدیم خیلی به کتاب و کتاب خوانی در رشته دینی معروف بود. الان هم در جایگاه وزیر بازهم اولویتش کتاب است.ارشاد وزیر چند بعدی لازم دارد. صالحی و دوستانی که آورده، وقت برای بررسی ومطالعه زیاد می گذارند که تصمیماتشان صد در صد درست باشد. امابعضا چهارسال وزارتشان تمام می شود و آنها هنوز نتوانسته اند برای حل مشکلات  فرهنگی وهنری تصمیم بگیرند. به این دلیل وزارتخانه شان مفقود الاثر می شود ومشکل فرهنگیان و هنرمندان بی پاسخ می ماند. دفاع از هنرمندان و نویسندگان ومطبوعاتی ها و خبرگزاری ها و حوزه موسیقی در مقابل اربابان قدرت مذهبی و سیاسی وظیفه وزارت خانه است. غریب وانهادن آنها در مقابل این موجها دردناک است. در بحرانهای دولت معمولا وزیر ارشاد باید سخنگوی عملی و بسیج کننده مطبوعات و رسانه ها برای دولت باشد. در بحرانهای اخیر ودر حمایت از رییس جمهور و دولت، یکی دوبار از کیهان هم صدای خفیف حمایت در آمد، اما از وزارت ارشاد نه. البته به نظر می رسد  اهالی هنر الان  آزادانه تر فعالیت می کنند. تهران از پر تاتر ترین وپر فعالیت ترین پایتخت های کشورهای مشابه از نظر فرهنگی وهنری است.سینمای قابل افتخاری دارد و کتابهای زیادی مجوز می گیرد و کنسرتهای خوبی اجرا می شود. اما افرادی هم باید مامور شوند درد دل هنرمندان را هم بشنوند برای این کارنامه باید از ارشاد تشکر کرد. آرزوی توفیق برای همه ارشادی ها دارم و تبریک ویژه هفته دولت 

4هدیه هایی از جنس نقد به مناسبت هفته دولت:(۲) آ‌ذری جهرمی
هدیه هایی از جنس نقد بمناسبت هفته دولت (۴) علوی3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.