۱۱ شهريور ۱۳۹۷
هدیه هایی از جنس نقد به مناسبت هفته دولت:(۲) آ‌ذری جهرمی
وزیر ارتباطات، سمبل مدیریت جوانان شده است. مهمتر اینکه کارش را بلد است. دنیای پسا ارتباطی را می شناسد. ومواضع شفاف می گیرد و از بس جوان است فساد هم یاد نگرفته است. اما نمیدانم چرا سعی نکرده وزارتخانه را وزارت جوانان کار آشنای دنیای آی تی کند. شیطان وسوسه می کند که فکر کنیم می خواهد تنهایی بدرخشد. توقع می رفت به عنوان نمونه در میان این اقیانوس پیرمردان دولتی،وزارت ارتباطات را به جزیره جوانان تبدیل میکرد. حتی در میان انتصابات خودش هم جوان کمتر دیده می شود. آی تی حوزه ای است که مازاد نیروی کارآمد وکارشناس دارد. آقای آذری جهرمی خودش تنها نیست. نماینده نسل بعد انقلاب در سیستم دولتی است. از جوانان انتظار این همه محافظه کاری در تغییر مدیریت های وزارتخانه نمی رود. هفته دولت به همه اعضای وزارت ارتباطات مبارک باشد.

4هدیه هایی از جنس نقد به مناسبت هفته دولت (۱) زنگنه
هدیه هایی از جنس نقد بمناسبت هفته دولت (۳) عباس صالحی3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.