۱۱ شهريور ۱۳۹۷
هدیه هایی از جنس نقد به مناسبت هفته دولت (۱) زنگنه
فکر میکنم کسی که بیشترین عمر وزارت را در جمهوری اسلامی داشته، زنگنه وزیر نفت است. تنها در این‌مورد هرچه فکر میکنم، میبینم زنگنه ونفت می تواند تنها استثنای جوانگرایی باشد. جنگ ایران و عراق و منازعه هسته ای و بحران های خاورمیانه و همه اتفاقات بزرگ که ملت ایران را به روز سیاه نشانده ومی نشاند، دلیل اصلی اش نفت است. زنگنه نفت را و کلک های نفتی را و مافیای داخلی و خارجی اش را و معادلات قدرت در سایه پول نفت را وکَل کَل کردنهای اثر بخش بین المللی حوزه نفت را می شناسد. جایی که این همه پول و امکانات هست و این همه چشم وجیب به آنجا دوخته شده، حتی یک مورد هم نتوانسته اند فساد شخصی برایش پیدا کنند، دلیل اصلی موفقیت اوست. این پاکدستی شخصی برای وزیر نفت معجزه است. بیست سال است که رقبایش از پرونده کرسنت نام می برند.همه ارکان قدرت و قضا در اختیارشان بوده و هنوز نتوانسته اند فسادی را حتی در مورد این پرونده برای او اعلام کنند.  البته از خصوصیاتش بداخلاقی، توصیه ناپذیری، غرور، تحویل نگرفتن، از خود راضی و متشکر بودن است. که بیشتر این خصلت ها شاید برای جایگاهش مفید باشد. اما زنگنه می توانست بدنه وزارتخانه اش را جوان کند. نمیدانم کرده یا نه. هفته دولت مبارک کارمندان نفت و گازی باشد.

4رسالت متفاوت ولی فقیه و فقیه
هدیه هایی از جنس نقد به مناسبت هفته دولت:(۲) آ‌ذری جهرمی3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.