۲۰ فروردين ۱۳۹۶
فیلم نیمروز
تاریخ نگاری در سینما کار ساده ای نیست. به خصوص وقتی که تاریخ معاصر گفته می شود و تعداد زیادی از افراد زنده آن تاریخ را زندگی کرده باشند. فیلم نمیروز این کار را کرده است.خود این جسارت بسیار در خور تقدیر است. فیلم نیمروزطبعا ادعا ندارد که تاریخ رویارویی خونین با سازمان را در ابعاد گوناگونش مورد تحلیل قرار داده است. یک برش چند روزه از خرداد تا شهریور ۱۳۶۰ است. هم نسلان من و بزرگتر ها می دانند چه ایام تلخی بود. ایام پس از انقلاب و حوادث آن متاسفانه بیشتر از تاریخ قبل انقلاب مورد جفا قرار گرفته. کسی که به آنها توجه کند، جدای از بعد تاریخی آن که ضروری است، یک ارزش فرهنگی دارد. جامعه امروز  و جوانان ما با یک بحران فرهنگی و تاریخی روبرو هستند. از یک سو متولی اصلی رسانه ای پس از انقلاب صدا و سیماست. صدا وسیما برای رفع تکلیف فیلم می سازد. فقط تعریف و تمجید در دستور کارش هست.کمتر آموزش می دهد. عملا رسانه ای نیست که نسل فعلی به آن اطمینان کند و به آن دل بسپارد.علاوه بر آن که تحلیل تاریخی انجام نمی شود. اگر اشاره ای به  تاریخ بعد انقلاب می کند و یا دوران امام و شخص امام  وحادثه انقلاب اسلامی را تحلیل می کند، فقط نتیجه ای که می خواهد بگیرد این است که ما الان خیلی خوبیم و همیشه انقلاب همین مسیر را داشته است. اشکال فنی مهمتر این است که مدیران برنامه ساز و یا کسانی که برای برنامه سازان مطلب می نویسند، چون خودشان در دوران انقلاب بوده اند و این دوران را زندگی کرده اند، یادشان رفته که چهار دهه از اول انقلاب گذشته. کسانیکه رجایی وباهنر را نشناسند، کم نیستند. کسانی که مسعود رجوی و سازمان متبوع او را نشناسند و واژه نفوذی را نشنیده باشند زیادند. جوانانی که اصلا اسم کمونیست و منش سوسیالیستی به گوششان نخورده فراوانند. رسانه های جایگزین هم که رسانه اصلی نسل فعلی است یا به این مسائل انقلاب توجه نمی کنند و یا آنها نیز از زاویه دیگری تحریف میکنند. به این دلایل من بسیار خوشحالم که یک برش چند روزه فیلم شده است. این را قدم بزرگ رو به جلو میدانم.این را هم میفهمم که همه اتفاق آن سال ها این نبوده است. اتفاقات مثبت ومنفی زیادی هنوز هست که بعضی هاشان را فعلا نمی شود ساخت وبعضی هاشان باید در نوبت ساخت قرار گیرند. مشکل اساسی فیلم سازی از مسایل بعد انقلاب نگاه صفر وصدی است. عده ای هر کاری را مزدوری می نامند و کار سفارشی و عده ای هم نقل واقعی حقایق را آب ریختن به آسیاب دشمن می دانند. ساخت این فیلم ها در ذات خودش یک نوع شجاعت را در بر دارد.در فیلم نیم روز البته حوادث خوب نقل شده بود. به همین دلیل در صدی از تغییر تاریخ که نیاز امکان ساخت بوده را می توان نادیده گرفت.

4چالش های مرحله دوم رای آوری روحانی
احمدی نژادی ها و کلانتری سال ۱۳۴۲3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.