۲۴ خرداد ۱۳۹۱
به من دروغ نگو
یکی از کتابهای خواندنی که امسال دیدم و آن را خواندم، کتاب به من دروغ نگو بود. این کتاب را به خصوص به خبرنگاران توصیه میکنم. کتاب به من دروغ نگو به کوشش جان پیلجر روزنامه نگار کاوش گر آمریکایی آماده شده است که در آن ۱۱ مقاله مهم از روزنامه نگاران مشهور جهان انتخاب شده وهرکدام از مقالات با مقدمه ای در معرفی شخصیت نویسنده از سوی جان پیلجر ارائه شده است. اولین مقاله از مارتاگلهورن است که خاطراتش را از اسرای جنگ آمریکایی در آلمان نوشته. مقاله قشنگ دوم نوشته ویلفرد برجت است که در سال ۱۹۴۵ اولین فردی بوده که خودش را به هیروشیما رسانده و خاطرات تکان دهنده اش را نوشته.مقاله سوم از سیمورهرش است که قتل عام می لای را در ویتنام تا آخر دنبال کرده است.برایان توهی و دوستش مقاله ای در مورد افشای اسناد حملات استرالیا به تیمور شرقی را آورده. مقاله بعدی از رابرت فیسک است که قتل عام صبرا و شتیلا را از نزدیک گزارش داده است.خانم عمیره هص که اسرائیلی است، جنایات اسرائیلی ها علیه غزه را از درون غزه گزارش داده است.ادواردو گالئانو مقاله تحلیلی همراه با آمار، از زندگی وارونه دنیای فعلی داده است ونگاهی به نقاط مختلف دنیا انداخته است. مطلبی درموردبلایی که غذای آمریکا بر سرجهان می آورد را اریک اشلوسر در سال ۲۰۰۱ نوشته است.آقای دیوید آرمسترانگ هم مقاله خوبی در مورد طرح آمریکابرای سلطه جهانی نوشته است.گزارش مفصل و آماری هم خانم دکتر جوی گوردون در سال ۲۰۰۲ در مورد اثرات تحریم های اقتصادی بر مردم مناطق عراق آورده است.و نهایتا مقاله خوبی از ادوارد سعید با عنوان پوشش رسانه ای اسلام و تروریست در این کتاب ترجمه شده است. این کتاب توسط نشر آمه و ترجمه مهرداد(خلیل)شهابی و میر محمود نبوی در سال ۹۰ انتشار یافته است. واقعا اطلاعات خواندنی داشت.

4برای دهسالگی مجله چلچراغ
قانون اساسی و روسای جمهور3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.