۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱
پیام موسسه گفتگوی ادیان به مناسبت روز جهانی مخابرات
این پیام از سوی موسسه گفتگوی ادیان به مناسبت روز جهانی مخابرات برای موسسات ادیانی جهان ارسال شده است: روز‪ هفده می مصادف با ۲۵ اردیبهشت در‪ ‬تقویم‪ ‬جهانی‪ ‬روز‪ ‬مخابرات‪ ‬است‪. ‬مخابرات‪ ‬در‪ ‬دنیای فعلی چیزی فراتر از سیم و تلفن است، مخابرات نماد ارتباطات است. همان که بزرگترین دستاورد و مهمترین انقلاب دوران ماست. در این دنیا همه صداها شنیده میشود. برای اصحاب دین ارتباطات معنای ویژه ای پیدا کرده است. در گذشته هر دینی و هر مبلغ دینی به صورت یک طرفه از دین خود حرف میزد. و چه بسا طرفداران فراوانی هم پیدا میکرد اما در دنیای ارتباطات رهبران دینی باید خود را آماده میکردند که در برابر پرسش های مختلف پاسخ تهیه کنند. این نعمت بزرگی برای دینداران بود. تا سئوال نباشد، پاسخی وجود ندارد. بی شک دنیای ارتباطات چالشها و فرصتهای زیادی برای دینداران به وجود آورده است. مساجد، کلیسا و کنیسه های مجازی به وجود آمده اند و نیز شبهات فروخورده زیادی در مورد دین علنی شده است. متدینان و به خصوص رهبران دینی باید خود را برای این دنیا و تعریف رابطه دین و ارتباطات آماده کنند. موسسه غیر دولتی گفتگوی ادیان در ایران این روز را فرخنده میشمارد و آماده همکاری با همه مراکز دینی جهانی برای این مهم هست‪.‬ سید محمد علی ابطحی رییس موسسه گفتگوی ادیان

4زنان تحصیل کرده، امید آینده ناریخی ایران
موزه باغ نادری3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.